Phim le dieu tuong: le dieu tuong

Phim Hán Sở Kiêu Hùng - The Conqueror’s Story (2005) Tập 30/30 Hán Sở Kiêu Hùng The Conqueror’s Story 2005 | Vietsub
Phim Tân Tây Du Ký 2 (TVB) - Journey To The West II (TVB) (1998) Hoàn tất Tân Tây Du Ký 2 (TVB) Journey To The West II (TVB) 1998 | Vietsub
Phim Tân Tây Du Ký 1 (TVB) - Journey To The West I (TVB) (1996) Hoàn tất Tân Tây Du Ký 1 (TVB) Journey To The West I (TVB) 1996 | Vietsub
Phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes 3 (2011) Hoàn tất Bằng Chứng Thép 3 Forensic Heroes 3 2011 | Lồng tiếng
Phim Phong Vân Thiên Địa - Phong Vân Thiên Địa (2015) Tập 21/30 Lồng Tiếng Phong Vân Thiên Địa Phong Vân Thiên Địa 2015 | Vietsub
Phim Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 - The Gentle Crackdown 2 (2008) Tập 20/20 Mưu Dũng Kỳ Phùng 2 The Gentle Crackdown 2 2008 | Vietsub
Phim Chàng Mập Nghĩa Tình - In The Name Of Love (1996) Tập 20/20 Chàng Mập Nghĩa Tình In The Name Of Love 1996 | Vietsub
Phim Thu Hương Và Đường Bá Hổ - In The Eye Of The Beholder (2010) (2010) Tập 20/20 Thu Hương Và Đường Bá Hổ In The Eye Of The Beholder (2010) 2010 | Vietsub
Phim Vô Song Phổ - Under The Veil (2015) Coming Soon Vô Song Phổ Under The Veil 2015 | Vietsub
Phim Công Công Xuất Cung - Eunuchs Leave the Palace (2015) Coming Soon Công Công Xuất Cung Eunuchs Leave the Palace 2015 | Vietsub
Phim Điệp Huyết Trường Thiên - No Reserve (2015) Coming Soon Điệp Huyết Trường Thiên No Reserve 2015 | Vietsub
Phim Kiêu Hùng - Lord Of Shanghai (2015) Tập 24 Vietsub Kiêu Hùng Lord Of Shanghai 2015 | Vietsub
Phim Thần Thám Cao Luân Bố - Bullet Brain (2013) Tập 25/25 Thần Thám Cao Luân Bố Bullet Brain 2013 | Vietsub
Phim Thần Điêu Đại Hiệp 95 - The Condor Heroes 95 (1995) Tập 32/32 Thần Điêu Đại Hiệp 95 The Condor Heroes 95 1995 | Vietsub
Phim Tình Không Biên Giới - Tái Đắc Hữu Tình Nhân Rear Mirror 載得有情人 (2014) Tập 20/20 Tình Không Biên Giới Tái Đắc Hữu Tình Nhân Rear Mirror 載得有情人 2014 | Vietsub
Phim Bước Nhảy - Steps (2007) Tập 20/20 Bước Nhảy Steps 2007 | Vietsub
Phim Tình Đồng Nghiệp - Off Pedder (2009) 337/337 Tình Đồng Nghiệp Off Pedder 2009 | Vietsub
Phim Ngày Mai Tươi Sáng - Someday (2010) 117/117 Ngày Mai Tươi Sáng Someday 2010 | Vietsub
Phim Tân Sở Lưu Hương: Bí Mật Hổ Phách Quan Âm - The New Adventures of Chor Lau Heung (2001) Tập 35/35 Lồng Tiếng Tân Sở Lưu Hương: Bí Mật Hổ Phách Quan Âm The New Adventures of Chor Lau Heung 2001 | Vietsub
Phim Tây Du Ký 1 - Journey To the West 1 (1996) 30/30 Tây Du Ký 1 Journey To the West 1 1996 | Vietsub
Phim Đường Đến Thiên Đàng - The Scavenger’s Paradise (2005) Đường Đến Thiên Đàng The Scavenger’s Paradise 2005 | Vietsub
Phim Người Phát Ngôn Giỏi Luật - When Rules Turn Loose (2005) Tập 21/21 Người Phát Ngôn Giỏi Luật When Rules Turn Loose 2005 | Vietsub
Phim Nghĩa Hải Hào Tình - No Regrets (2010) Hoàn tất (32/32) Nghĩa Hải Hào Tình No Regrets 2010 | Thuyết minh
Phim Bí Mật Gia Tộc - Greed Mask (2006) Hoàn tất (20/20) Bí Mật Gia Tộc Greed Mask 2006 | Lồng tiếng
12Cuối