Phim năm 1979

Phim Lời Sấm Truyền - Apocalypse Now (1979) HD Lời Sấm Truyền Apocalypse Now 1979 | Vietsub
Phim Jesus - Jesus (1979) HD Jesus Jesus 1979 | Vietsub
Phim Bầy Quỷ - The Brood (1979) HD Bầy Quỷ The Brood 1979 | Vietsub
Phim Cô Gái Đức Hạnh - Tess (1979) HD Cô Gái Đức Hạnh Tess 1979 | Vietsub
Phim Chuyện Tình Manhattan - Manhattan (1979) HD Chuyện Tình Manhattan Manhattan 1979 | Vietsub
Phim Quái vật không gian 1 - Alien (1979) HD Quái vật không gian 1 Alien 1979 | Vietsub
Phim Tự Thú Trước Bình Minh - Tu Thu Truoc Binh Minh (1979) HD Tự Thú Trước Bình Minh Tu Thu Truoc Binh Minh 1979 | Vietsub
Phim Bạo Chúa Caligula - Caligula (1979) HD Bạo Chúa Caligula Caligula 1979 | Vietsub
Phim Quái Vật Ngoài Hành Tinh 1 - Alien 1 (1979) HD Quái Vật Ngoài Hành Tinh 1 Alien 1 1979 | Vietsub
Phim Người Đi Tìm Trăng - Moonraker (1979) HD Người Đi Tìm Trăng Moonraker 1979 | Vietsub