Phim Hồng Kông

Phim Quyền Vương - The Ringmaster (1970) Trọn Bộ Quyền Vương The Ringmaster 1970 | Vietsub
Phim Người Yêu Tôi Là Rô-bốt - AI Romantic (2021) Trọn Bộ Người Yêu Tôi Là Rô-bốt AI Romantic 2021 | Vietsub
Phim Tế Công Truyền Kỳ - Final Destiny (2021) Trọn Bộ Tế Công Truyền Kỳ Final Destiny 2021 | Vietsub
Phim Bằng Chứng Thép 2 - Forensic Heroes 2 (2008) Hoàn tất (30/30) Bằng Chứng Thép 2 Forensic Heroes 2 2008 | Lồng tiếng
Phim Vạch Tội - Shadow of Justice (2021) Hoàn tất Vạch Tội Shadow of Justice 2021 | Vietsub
Phim Hồ Sơ Trinh Sát 4 - Detective Investigation Files 4 (1999) Hoàn tất (50/50) Hồ Sơ Trinh Sát 4 Detective Investigation Files 4 1999 | Lồng tiếng
Phim Hồ Sơ Trinh Sát 3 - Detective Investigation Files 3 (1997) Hoàn tất (40/40) Hồ Sơ Trinh Sát 3 Detective Investigation Files 3 1997 | Lồng tiếng
Phim Hồ sơ trinh sát 2 - Detective Investigation Files 2 (1995) Hoàn tất (40/40) Hồ sơ trinh sát 2 Detective Investigation Files 2 1995 | Lồng tiếng
Phim Hồ sơ trinh sát 1 - Detective Investigation Files 1 (1995) Hoàn tất (20/20) Hồ sơ trinh sát 1 Detective Investigation Files 1 1995 | Lồng tiếng
Phim Sóng Dữ 2 - Shock Wave 2 (2020) Full HD Sóng Dữ 2 Shock Wave 2 2020 | Vietsub
Phim Ác Mộng Tình Ái - Erotic Nightmare (1997) HD Ác Mộng Tình Ái Erotic Nightmare 1997 | Vietsub
Phim Vận May Mỉm Cười - When Fortune Smiles (1990) HD Vận May Mỉm Cười When Fortune Smiles 1990 | Lồng tiếng
Phim Trường Học Uy Long 2 - Fight Back To School 2 (1992) HD Trường Học Uy Long 2 Fight Back To School 2 1992 | Vietsub
Phim Đội Bóng Thiếu Lâm - Shaolin Soccer (2001) HD Đội Bóng Thiếu Lâm Shaolin Soccer 2001 | Vietsub
Phim Chuyên Gia Bắt Ma - Out Of The Dark (1995) HD Chuyên Gia Bắt Ma Out Of The Dark 1995 | Lồng tiếng
Phim Bách Biến Tinh Quân - Sixty Million Dollar Man (1995) HD Bách Biến Tinh Quân Sixty Million Dollar Man 1995 | Vietsub
Phim Bằng Chứng Thép 1 - Forensic Heroes 1 (2006) Hoàn tất (25/25) Bằng Chứng Thép 1 Forensic Heroes 1 2006 | Lồng tiếng
Phim Bằng Chứng Thép 3 - Forensic Heroes 3 (2011) Hoàn tất Bằng Chứng Thép 3 Forensic Heroes 3 2011 | Lồng tiếng